Tüketici Kredisi Kullananlara Müjdeli Haber Geldi

BDDK banka kredi yönetmeliğine ilişkin taslak yayımladı. Tüketici kredisi kullanan ancak geri ödemelerde zorluk yaşayanları rahatlatacak düzenleme geliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırladı.

BDDK’nın internet sitesinde yer alan taslağa göre, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklendi:

“Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”

Ağustos ayında yayımlanan yönetmelikte bireysel kredilerin yapılandırılmasında 48 ay sınırı bulunuyordu.