Üretici Fiyatlarındaki Artış Gelecek Aylar İçin Tehlike Sinyali Veriyor

Bazı ekonomistler ve piyasa oyuncuları açısından gelecek dönemlerdeki tüketici fiyat endeksininin yönü açısından önemli bir gösterge olan üretici fiyat endeksinde 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,93 artış yaşandı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,45 arttı.

Endekste bir önceki yılın aynı ayına göre %32,93 ve on iki aylık ortalamalara göre %28,70 artış yaşandı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Ocak 2019,  [2003=100]

Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Ocak 2019, [2003=100]

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %2,83, imalat sanayi sektöründe %0,47, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe %0,38 artış ve su sektöründe ise %6,88 düşüş olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Ocak 2019, [2003=100]

Aylık en fazla artış diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; %4,67 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, %4,22 ile kömür ve linyit, %3,94 ile diğer ulaşım araçları olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %31,23, ham petrol ve doğal gaz %11,70, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %6,88 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış sermaye malında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ocak ayında aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları, Ocak 2019, [2003=100]